Prechladnutie & chrípka

Infekcia

Ako vírus napadne bunku

Vírusy spôsobujúce prechladnutie infikujú bunky sliznice prichytením sa na špecifický receptor na povrchu bunky ...

... po preniknutí do bunky sa vírusy vo vnútri bunky replikujú a šíria sa v nose, aby infikovali ďalšie bunky. K infekcii môže dôjsť na rôznych niestach sliznice horných dýchacích ciest (nos a hrdlo). 
SAMOREGULÁCIA:

Väčšina vírusových infekcií horných dýchacích ciest je samoregulačná, t.j. prichádzajú a odchádzajú v priebehu niekoľkých dní.

Chrípka je vírusová infekcia horných dýchacích ciest, ktorá spôsobuje závažnejšie príznaky, môže spôsobiť vážne zdravotné problémy a môže vyžadovať hospitalizáciu alebo mať za následok smrť 
OBDOBIE ŠÍRENIA A INKUBAČNÁ DOBA:

Respiračné vírusy sa šíria:

Po kontakte so sekrétmi infikovanej osoby a po následnom dotyku očí, nosa alebo úst. Sekréty sa nachádzajú buď na rukách infikovanej osoby, alebo na povrchu predmetov, ktorých sa dotkla alebo na ne kýchla. Prenos sa deje hlavne cez nos darcu - ruky darcu - ruky príjemcu - nos alebo oči príjemcu.

Malé kvapôčky sekrétu s vírusom sa pri kašlaní, kýchaní alebo rozprávaní dostanú vzduchom do nosa alebo do očí.

Inkubačná doba sa pre rôzne vírusy spôsobujúce prechladnutie líši, od menej ako 2 dní pre rinovírusy a koronavírusy, až po 5 - 6 dní pre adenovírusy. Pri chrípkových vírusoch je inkubačná doba v rozmedzí od pol dňa do dvoch dní, priemerne až do 7 dní. 
DOBA TRVANIA:

Príznaky, ktoré spravidla súvisia  s infikovanou sliznicou, zväčša dosahujú vrchol po 2 - 3 dňoch a trvajú 7 - 10 dní, aj keď občas pretrvávajú aj tri týždne.

Závažnosť a typ príznakov sa budú líšiť medzi jednotlivcami, aj pre rozdielne vírusy. 

Vírusová infekcia horných dýchacích ciest sa môže skomplikovať bakteriálnou infekciou, napríklad zápal stredného ucha sa vyskytuje u 20 % detí s vírusovými infekciami horných dýchacích ciest. Môže to tiež skomplikovať sínusitída a pneumónia. 
SPOLOČENSKÝ DOPAD A DOPAD NA ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ:

Napriek samoregulácii, je prechladnutie veľmi rozšírené a predsatvuje záťaž. Spôsobuje pokles výkonnosti a produktivity práce.

Jeho spoločenský dopad a dopad na zdravotnú starostlivosť je veľký:

7 % -17 % dospelých a 33 % detí s infekciou horných dýchacích ciest navštívi lekára.

Počas chrípkovej a nádchovej sezóny je odhadovaný nárast návštev pacientov s infekciami horných dýchacích ciest vyšší o 12,5 % mesačne.

Priame náklady na lekársku starostlivosť (návštevy u lekára, lieky a sekundárne infekcie) sú dokonca nižšie ako nepriame náklady (práceneschopnosť z dôvodu ochorenia alebo starostlivosti o dieťa).